Regattan 2

Föreningsstämma

Denna sida innehåller underlag för föreningsstämman. Här kan kallelse finnas, liksom motioner, årsmöteshandlingar samt protokoll från årsmötet.

Det senaste stämman hölls den 29 oktober 2012. Här nedan kan du läsa kallelse, dagordning och protokoll.

Kallelse och Dagordning

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2009-05-04

Kallelse till extra föreningsstämma 2010-01-11

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2010-05-31

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2011-05-02

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2012-04-26

Kallelse och dagordning till extra föreningsstämma 2012-10-29

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2013-05-06

Protokoll

Stämmoprotokoll är endast tillgängliga för inloggade medlemmar i Brf Regattan 2.